Nasadzenia roślin jako sposób na czyste powietrze w mieście

W miastach i aglomeracjach, gdzie zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny problem, nasadzenia roślin, ogrody oraz trawniki mogą przyczyniać się do poprawy jakości powietrza i stworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. W jaki sposób rośliny mogą pomóc?

Rośliny jako naturalne filtry powietrza

Od dawna wiadomo, że rośliny są skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń, pochłaniając szkodliwe związki chemiczne, takie jak dwutlenek węgla czy tlenki azotu. W wyniku fotosyntezy i naturalnych procesów biochemicznych, zachodzących w roślinach, szkodliwe związki są przekształcane w tlen i inne, mniej szkodliwe substancje, poprawiając tym samym jakość powietrza.

Dzięki procesowi fitoremediacji, rośliny są w stanie zaabsorbować i metabolizować naprawdę ogromne ilości zanieczyszczeń. Nasadzenia roślin i zakładanie ogrodów na terenach miejskich, np. klomby, pasy rozdzielające jezdnie, tereny przy przystankach i galeriach, tworzenie zielonych dachów i ogrodzeń, przyczyniają się do zmniejszenia smogu. Rośliny zatrzymują cząsteczki pyłów, które następnie opadają na ziemię, co zmniejsza ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i większych zanieczyszczeń.

Rośliny jako bioregulator klimatu miejskiego

Zielone przestrzenie w miastach, zwłaszcza większe ogrody, parki i zagajniki, wpływają na temperaturę i wilgotność powietrza. W procesie transpiracji rośliny uwalniają parę wodną do atmosfery, co prowadzi do obniżenia temperatury powietrza w otoczeniu i zwiększenia jego wilgotności. To z kolei poprawia realnie jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w okresie letnim, zapewniając cień, przyjemniejszą odczuwalną temperaturę, a także wpływa pozytywnie na samopoczucie ludzi.

Warto też pamiętać, że większa ilość nasadzeń to większa bioróżnorodność roślinności i różnych gatunków zwierząt, ptaków i owadów, np. pszczół, które są w szczególnym kręgu zainteresowań ekologów, ze względu na swój wpływ na dostępność roślin uprawnych i drzew owocowych.