Jak stworzyć ogród przed firmą?

Zagospodarowanie przestrzeni przed firmą to niełatwe zadanie. Drzewa, kwiaty, mała architektura, na które się zdecydujemy, mają być wizytówką naszej firmy. Powinny przyciągać oko kontrahentów, dawać odpoczynek pracownikom oraz nie zasłaniać fasady budynku firmy.

O czym należy pamiętać, planując ogród przed firmą?

Kiedy myślimy o ogrodzie przed firmą, musimy wrócić do planów zagospodarowania terenu, mapy geodezyjnej działki, projektu budynku oraz uzbrojenia terenu. Wszystkie te elementy połączone z wiedzą o jakości gleby, kanalizacji deszczowej oraz przepuszczalności gleby pozwolą na stworzenie projektu lub szkicu zagospodarowania przestrzeni. Przy projektowaniu tej przestrzeni ważne jest również uwzględnienie zastanych drzew i krzewów. W związku z tym, że prawidłowa ocena tych wszystkich materiałów nie jest prosta i wymaga specjalistycznej wiedzy, warto zatrudnić architekta krajobrazu. Na tym etapie tworzenia ogrodu podejmujemy decyzje, gdzie będzie przebiegała instalacja elektryczna, nawadniająca oraz jakie elementy małej architektury, takie jak pergole, trejaże, altany itp. postawimy w ogrodzie.

Dopiero teraz możemy zacząć oczyszczać teren przeznaczony na ogród. Usuwamy naziemne i podziemne części roślin. Pamiętajmy, aby instalacja elektryczna przebiegała na głębokości 70 cm i w odpowiedniej odległości od rur wodociągowych, dużych drzew, krzewów i fundamentów. Kolejnym etapem jest założenie instalacji nawadniającej ogród. Oczywiście można pominąć te dwa ostatnie etapy instalacji elektrycznej i nawadniającej, jeśli ogród będziemy podlewać ręcznie, a oświetlenie zapewnią nam lampy solarne.

Po tym etapie możemy przystąpić do utwardzania ścieżek i podjazdów w ogrodzie. Jeżeli zdecydujemy się na utwardzenie dużej powierzchni, musimy pamiętać o odwodnieniu liniowym, które zabezpieczy odprowadzenie deszczówki.

Teraz wrzeszczcie, przyszedł moment na ocenę stanu gleby, która powinna mieć pH 6,0-7,0. Taki odczyn gleby jest preferowany przez większość roślin. Wybierając drzewa, krzewy i kwiaty należy zwrócić uwagę na miejsce ich posadzenia. Niektóre z roślin wymagają dużego nasłonecznienia, inne lubią cień. Ponieważ planujemy ogród przed firmą, wybierzmy rośliny, które są odporne i łatwe w pielęgnacji.